ร่วมงาน “101 ปี การศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

        วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมงาน “101 ปี การศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และพิธีมอบรางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์แอนโทนี บางปะอิน อำเภอบางปะอิน

Copyright © 2019. All rights reserved.